နှစ်သက်ဘွယ်ရာယစ်

နှစ်သက်ဖွယ်ရာယစ်။
၀၁ မှောင်မိုက်ပြီးနောက် (ဖိုးဖန်)
၀၂ ကယ်တင်ခြင်းအလင်းတန်း (ဇက္ခဲ)
၀၃ အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်ခြင်းချမ်းသာ (ဒိုးလုံး)
၀၄ (သီချင်း ၄ နံပါတ် သီချင်းပျက်သွားပါသည်)
၀၅ သတိရပါ (တင်ဇာမော်)
၀၆ ငြိမ်းချမ်းခြင်း (စီယံ)
၀၇ (သီချင်း ၇ နံပါတ် သီချင်းပျက်သွားပါသည်)
၀၈ နှစ်သက်ဖွယ်ရာယစ်(စီယံ)
၀၉ သက်သေခံပါ (Charity)
၁၀ မြည်တမ်းတေး (ခရစ္စတိုဖာ)
၁၁ ဆက်ထုံးများနှင့်နှလုံးသား (ဇက္ခဲ)
၁၂ ကျွန်ုပ်ခိုလှုံကိုးစားရာ (ဒိုးလုံး)
၁၃ ဘုရားရှင်၏နိုင်ငံတော် (အဖွဲ့)

ဒီခွေကတော့ Tape မှ ခက်ခက်ခဲခဲ ပြန်ယူထားတာမို့ (၂)ပုဒ်ပျက်သွားပါသည်။