ဘရိတ်ကီ

ဘရိတ်ကီဆိုတဲ့ ခရစ်ယာန်ဓမ္မတေးများ

 1. ၁။ တမန်တော်ဝတ္တု(အနိဂ္ဂအိမ်တော်) ဘရိတ်ကီ 4:32
 2. ၂။ မေတ္တာအကြောင်း(မေတ္တာစက်ဝိုင်း) ဘရိတ်ကီ 3:45
 3. ၃။ သာသနာခရီး(တည်နေမယ့်ဂတိတော်) ဘရိတ်ကီ 2:42
 4. ၄။ ချီးမွမ်း(အရိပ်) ဘရိတ်ကီ 4:25
 5. ၅။ ချစ် (ဆုံဆည်းခွင့်) ဘရိတ်ကီ 4:40
 6. ၆။ ကျမ်းစကားသက်သေ(ကျမ်းစကားသက်သေ) ဘရိတ်ကီ 3:38
 7. ၇။ ငြိမ်းချမ်းအေေးရိပ်(သင့်အတွက်) ဘရိတ်ကီ 3:15
 8. ၈။စိတ်ထားလေးတွေ(သင့်အတွက်) မီးမီးခဲ + ဘရိတ်ကီ 4:16
 9. ၉။ မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပါ ဘရိတ်ကီ၊ စောဖိုးခွား၊ SNO၊ M.ထူး၊ ဂျာလတ်၊ သိလွှာနု 8:15
 10. ၁၀။ ဝမ်းမြောက်ကြ(ငြိမ်းချမ်းရေးမြစ်တစ်ဆင်း) ဘရိတ်ကီ 3:54
 11. ၁၁။ ဘုရားနဲ့လူ(လောကအလင်း) ဘရိတ်ကီ 3:04
 12. ၁၂။ စည်းစိမ်၌အသက်မတည်(အလင်းတံခါးဝ) ဘရိတ်ကီ 4:01
 13. ၁၃။ ဒံယေလ(ကိုးစားမျှော်ကြည့်ရာ) ဘရိတ်ကီ 4:42
 14. ၁၄။ အစွဲ(ဘဝရှုခင်း) ဘရိတ်ကီ + ဇမ်နူး 3:53
 15. ၁၅။ ယေရှုခရစ်တော် (အန္တိမခရီးသည်) ဘရိတ်ကီ 4:06
 16. ၁၆။ ကိုယ်တော်အတွက်လူငယ်(မျှော်လင့်ရာလမ်း) ဘရိတ်ကီ + L လွန်းဝါ 3:21
 17. ၁၇။ ကမ်းလက် (ဆန္ဒ) ဘရိတ်ကီ 2:55

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

 1. တမန်တော်ဝတ္တု (အနဂ္ဃအိမ်တော် မှ)
 2. မေတ္တာအကြောင်း (အလင်းတွေ့ချိန် စီးရီးနှင့် မေတ္တာစက်ဝိုင်း စီးရီး (၂)နေရာတွင် ဆိုသည်)
 3. သာသနာခရီး (တည်နေမယ့်ဂတိတော်)
 4. ချီးမွမ်း (အရိပ် မှ)
 5. ချစ် (ဆုံစည်းခွင့် မှ)
 6. ငြိမ်းချမ်းအေးရိပ် (သင့်အတွက် မှ)
 7. ကျမ်းစကားသက်သေ (ကျမ်းစကားသက်သေ စီးရီးမှ)
 8. စိတ်ထားလေးတွေ (သင့်အတွက် မှ)
 9. မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပါ (ကိုယ်တော်အတွက်ဖြစ်စေမည် မှ)
 10. ဘုရားနဲ့လူ (လောကအလင်းမှ)
 11. စည်းစိမ်၌အသက်မတည်(အလင်းတံခါးဝ-၂ မှ)