ရေဗက္ကာဝင်း

Rebacca Win
Rebacca Win

ရေဗက္ကာဝင်း သီဆိုသော ခရစ်ယာန်ဓမ္မတေးများ။

  1. ကိုးကွယ်မည် (မှန်သောစည်းစိမ်) ရေဗ္ဗကာဝင်း 4:41
  2. ဒီလမ်းလေးလျှောက်ကြမယ် (အချစ်ရှိတဲ့နေရာ) ရေဗ္ဗကာဝင်း 2:25
  3. ပြန်ဆုံခွင့် (သတို့သမီးကောင်းကင်) ရေဗက္ကာဝင်း 4:54
  4. အချိန်လေးရှိတုန်း (သူရှိမှ) စံပီး + ရေဗက္ကာဝင်း 4:29
  5. အလင်း၏တံခါးဝ ရေဗ္ဗကာဝင်း 4:02
  6. ယေရှုရှင်အမြဲရှိတယ် (ဘုရားပေးသောသံစဥ်) ရေဗက္ကဝင်း 2:51

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Copyright © 2020 Heaven Tune. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes
Heaven Tune
Loading...
Scroll Up