ညီပုလေး

ညီပုလေးသီဆိုခဲ့သော သီချင်းများစုစည်းမှု။

 1. ၁။ ခရီးရဲ့လမ်းဆုံး (အလင်းတွေ့ချိန်) ညီပုလေး 4:19
 2. ၂။ ခိုကိုးရာ (ချစ်လက်ကမ်း) ညီပုလေး 3:06
 3. ၃။ အဆုံးမြတ်မရှိတဲ့အချစ်(လေောကအလင်း) ညီပုလေး + ဘိုဘို 3:16
 4. ၄။ ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင်(လောကအလင်း) ညီပုလေး 3:39
 5. ၅။ ခွန်အားပေးမူပါ(ငြိမ်းခြင်းခြင်းသခင်) ညီပုလေး 5:01
 6. ၆။ အမှတ်တရပေးစာ(အနိဂ္ထအိမ်တော်) ညီပုလေး 3:07
 7. ၇။ အလင်းဖြစ်တော်မူ၏(အနှိုင်းမရှိ) ညီပုလေး 5:14
 8. ၈။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ခွန်အား (New Doxology) ညီပုလေး 3:08
 9. ၉။ ဘဝလှေငယ် (သားမိုက်နောင်တ) ညီပုလေး 4:13
 10. ၁၀။ ကျောက်ဆောင်(ကျောက်ဆောင်) ညီပုလေး 4:50
 11. ၁၁။ ယေရှုရှင်သမားတော်(ကိုယ်တော်သာလျှင်ခိုလှုံရာ) ညီပုလေး 2:30
 12. ၁၂။ မုန်တိုင်းနောက်က လေညှင်း (ကောင်းကင်ချိုး-၃) ညီပုလေး 4:15
 1. ခရီးရဲ့လမ်းဆုံး (အလင်းတွေ့ချိန်)
 2. ခိုကိုးရာ (ချစ်လက်ကမ်း)
 3. အဆုံးမြတ်မရှိတဲ့အချစ်(Feat: ဘိုဘို)  (လောကအလင်း)
 4. ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင် (လောကအလင်း)
 5. ခွန်အားပေးမူပါ (ငြိမ်းချမ်းခြင်းသခင်)
 6. အမှတ်တရပေးစာ (အနဂ္ဂအိမ်တော်)
 7. အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ (အနှိုင်းမရှိ)
 8. ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ခွန်အား (Newdoxlogy)