ညီပုလေး

ညီပုလေးသီဆိုခဲ့သော သီချင်းများစုစည်းမှု။

 1. ခရီးရဲ့လမ်းဆုံး ညီပုလေး 4:19
 2. ခိုကိုးရာ ညီပုလေး 3:06
 3. အဆုံးမြတ်မရှိတဲ့အချစ် ညီပုလေး + ဘိုဘို 3:16
 4. ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင် ညီပုလေး 3:39
 5. ခွန်အားပေးမူပါ ညီပုလေး 5:01
 6. အမှတ်တရပေးစာ ညီပုလေး 3:07
 7. အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ ညီပုလေး 5:14
 8. ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ခွန်အား ညီပုလေး 3:08
 9. ဘဝလှေငယ် (သားမိုက်နောင်တ အယ်လ်ဘမ်မှ) ညီပုလေး 4:13
 10. ကျောက်ဆောင် ညီပုလေး 4:50
 11. ယေရှုရှင်သမားတော်(ကိုယ်တော်သာလျှင်ခိုလှုံရာ) ညီပုလေး 2:30

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

 1. ခရီးရဲ့လမ်းဆုံး (အလင်းတွေ့ချိန်)
 2. ခိုကိုးရာ (ချစ်လက်ကမ်း)
 3. အဆုံးမြတ်မရှိတဲ့အချစ်(Feat: ဘိုဘို)  (လောကအလင်း)
 4. ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင် (လောကအလင်း)
 5. ခွန်အားပေးမူပါ (ငြိမ်းချမ်းခြင်းသခင်)
 6. အမှတ်တရပေးစာ (အနဂ္ဂအိမ်တော်)
 7. အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ (အနှိုင်းမရှိ)
 8. ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ခွန်အား (Newdoxlogy)