ငြိမ်သက်ခြင်းလွင်ပြင်သီချင်းများ

Copyright: Church of Christ, Myanmar
Music- Emperor
Harmony- Everglades
တေးရေး-သောမတ်(စ်)၊ စောခူဆဲ၊ စောမြမင်းသွင်၊ ဂျိမ်းစ်၊  M  အောင်ဆားရ်၊ ရှင်းရာချမ်း