အပြစ်မဲ့သွေး

01 ခိုလှုံခွင့် (တေးဆို – မျိုးကြီး | တေးရေး – မုံပီး)
02 မစခြင်းကျေးဇူး (တေးဆို – အောင်မန်း | တေးရေး – ကိုစုစု)
03 အပြစ်မဲ့သွေး(တေးဆို – စောဖိုးခွား၊ ဇမ်နူး | တေးရေး – မုံပီး)
04 လက်ခံမှာလား(တေးဆို – မီးမီး | တေးရေး – နိုးပုမ်)
05 ဝေးမသွားချင်ဘူး(တေးဆို – ဆူဆန် | တေးရေး – မန်ပီး)
06 ဝိညာဉ်တော်ပို့ဆောင်ပါ(တေးဆို – ရေဗက္ကဝင်း | တေးရေး – အားဆီ)
07 Jesus You are (တေးဆို – မန်းမန်း | တေးရေး – မန်းမန်း)
08 နေ့ရက်များစွာထဲ(တေးဆို – City Church Youth | တေးရေး – မုံပီး၊ ကိုစုစု)
09 လေဟုန်စီးရင်း (တေးဆို – ဖြူဖြူကျော်သိန်း | တေးရေး – ကိုစုစု)
10 လမ်းပြမူပြီ (တေးဆို – ကိုစုစု၊ မီးငယ် | တေးရေး – ကိုစုစု)
11 သက်မဲ့နောင်တ(တေးဆို – မုံပီး | တေးရေး – မုံပီး)
12 တံခါးဝရောက်လာပြီ (တေးဆို – ဆုန်သင်းပါရ် | တေးရေး – ကိုစုစု)
13 အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း(တေးဆို – စံပီး | တေးရေး – မုံပီး)
14 ထိုက်တန်သူသို့သာ(တေးဆို – နွမ်နွမ် | တေးရေး – နိုးပုမ်)