နှစ်ဆယ့်ငါး (25)

Artist
Various
Released
Unknown
Genre
Various

၀၁ ကိုယ်တော်မရှိရင် (မျိုးကြီး)
၀၂ ချီးမွမ်း (ဖြူဖြူကျော်သိန်း)
၀၃ ဖေဖေ (ကောင်းကောင်း)
၀၄ ဝေမျှစို့(စောဝင်းလွင်)
၀၅ အချိန်ရှိတုန်း (အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်)
၀၆ ကလေးများအတွက်(Lလွန်းဝါ)
၀၇ သာသနာခရီး(စံပီး)
၀၈ ကိုယ်တော်မေတ္တာ(ကြင်လျန်းမုံ)
၀၉ ဆုတောင်း(ဆောင်းထန်)
၁၀ ဧဝံဂေလိခြေတစ်စုံ(စံပီး+ဆုန်သင်းပါရ်)
၁၁ အလင်းမဲ့ခရီး(နောနီ)
၁၂ ခင်မင်သူသို့(ကောင်းကောင်း)