ဘိုးဘေးခြေရာ

၀၁) ဘိုးဘေးခြေရာ- တေးဆို- အဖွဲ့ ၊တေးရေး-သောမတ်စ်
၀၂) အလင်းသစ်-မာန်ပူ+ဒိုဒို-
၀၃) ကြီးမြတ်လှပေ-ရေး/ဆို-စီယံ
၀၄) ကျေးဇူး -ဆို-ဆုန်သင်းပါရ်၊တေးရေး-စီယံ
၀၅) အဆုံးမဲ့ကျေးဇူး-ရေး/ဆို-သီဟ
၀၆) ကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ပေးမူပါ- ဟက်စတာကိမ်း
၀၇) ဘာကြောင့်လဲ-ချမ့်ခိုင်
၀၈) ဇွဲမလျှော့နဲ့- ဆို- ဇမ်နူး
၀၉) ခေါင်းလောင်းကြားရင်-ဆို- ရောဘတ်
၁၀) ရှင်သန်ြခင်းနေ့- ဆို-စွမ်နိုး၊ ရေး-ခိုင်သစ်ေအာင်
၁၁) မေ့ထားမှာလား -ဆို-စံပီး၊ ရေး-ဘိုနီ