လူမျိုးအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့

Artist
Senny, Venny and ?
Released
Arround 1985
Genre
Gospel Songs