နှစ်(၃၀)ပြည့် MYC

01 Love Divine
02 တောင်ထိပ်၌ရှိသောမြို့ (တေးရေး – စောဝင်းလွင်)
03 ရဲဝံ့စွာဆက်ကပ်ပါ (တေးရေး – စောရိုဘီ)*
04 လွဲမှားမှုများနောက် (တေးရေး – စောဝင်းလွင်)
05 အခမဲ့ (တေးရေး – စောဝင်းလွင်)*
06 လမ်းပြပါ (တေးရေး – ဆလိုင်းသွှအောင်)*
07 လူသားတိုင်းကိုချစ်သူ( တေးရေး – စောဝင်းလွင်)*
08 နာခံမှုရလဒ်(တေးရေး – စောဝင်းလွင်)*
09 မဆုံးသောနေ့ရက်များ(တေးရေး – စောဝင်းလွင်)*
10 လမ်းနှစ်သွယ် (တေးရေး – စောရိုဘီ)
11 အဆုံးမဲ့ရာဇဝင် (တေးရေး – စောဝင်းလွင်)
12 လက်ဖက်ခူးတဲ့အမေ (တေးရေး – စောဘွဲ့မှူး)*
13 ချီးမွမ်းခြင်း (တေးရေး – ဆောလမွန်)*
14 ဧလိဧလိ (တေးရေး – စောဝင်းလွင်)*
*စတားပြထားသော သီချင်းများကိုသာ အသစ်တင်ထားသည်။ ကျန်သည့်သီချင်းများက ယခင် အယ်ဘမ်များမှဖြစ်သည်။