အချစ်ရှိတဲ့နေရာ

ကာဗာပုံမရနိုင်သောကြောင့် အဆင်ပြေသလို အစားထိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။