အရိပ်

 1. ဝတ်ရုံသစ် (တေးရေး-စံပီး)
 2. အကြွေးပေးဆပ်ခြင် (တေးရေး – သောမတ်(စ်)
 3. လမ်းပြကြယ် (တေးရေး – ကျော်စွန်း + အောင်းလာ)
 4. ဘယ်ကိုပြေးမလဲ (တေးရေး – အောင်ကျော်မိုး)
 5. ဘဝရဲ့သခင် (တေးရေး ဂျော်ဒွန်း + ဧဖရင်)
 6. ဖြတ်သန်းခွင့် (တေးရေး-စံပီး)
 7. အကြွင်းမဲ့ဆက်ကပ်ပါ၏ (တေးရေး – သောမတ်(စ်))
 8. ဝိညာဉ်စစ်သည် (တေးရေး – သောမတ်(စ်)
 9. အရိပ် (တေးရေး-ဂျော်ဂွန်း)
 10. ချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာ (တေးရေး – စောဂျိုးဂျိုး)
 11. အလုံးစုံ၏အရှင် (တေးရေး – အဂုခင်)
 12. အနာဂတ်သစ် (တေးရေး – အောင်သာ)
 13. ကရာနီညနေ (တေးရေး- စံပီး၊ CHYINGHTIRA ZAO MAW)
 14. ဖြေရှင်းခဲ့ပြီ (တေးရေး – ချစ်ရင်)