မျှော်လင့်ရာလမ်း

ဤစီးရီးမှ ပထမဆုံး Track ဖြစ်သော L လွန်းဝါ သီဆိုထားတဲ့ မျှော်လင့်ရာလမ်း သီချင်း ပျက်နေသောကြောင့် မပါဝင်ပါ။