ဟေမာနေဝင်း

ဟေမာနေဝင်းသီဆိုခဲ့သော ခရစ်ယာန်ဓမ္မတေးများ။

  1. ၁။ ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာ (အမြဲစိမ်းသစ်ပစ်ပင်) ဟေမာနေဝင်း 3:08
  2. ၂။ နှလုံးသားဗိမာန် (လွမ်းစရာဝေဒနာလမ်း) ဟေမာနေဝင်း 4:51
  3. ၃။ ဘုရားမြတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်း (Jesus Christ Our Hope) ဟေမာနေဝင်း 3:33
  4. ၄။ သာယာသောသီချင်းသံ (အမြဲစိမ်းသစ်ပစ်) ဟေမာနေဝင်း 3:14
  5. ၅။ အဆုံးလားအစလား (ပေးမျှပါ) ဟေမာနေဝင်း 4:36
  6. ၆။ ဖန်ဆင်းတဲ့မေတ္တာရှင် (သီချင်းယစ်) ဟေမာနေဝင်း 4:00
  7. ၇။ ရဲရင့်၊ သန့်ရှင်းနိမိတ် (အမှတ်တရကရာနီ) ဟေမာနေဝင်း 3:22
  8. ၈။ ဆာလံ ၁ (အမှတ်တရကရာနီ) ဟေမာနေဝင်း 4:52

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Copyright © 2020 Heaven Tune. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes
Heaven Tune
Loading...
Scroll Up