နှစ်သက်ဖွယ်ရာယစ်(စီယံ)

Record Tracklist

  1. နှစ်သက်ဖွယ်ရာယစ်(စီယံ) -:-- / 3:37