ကယ်တင်ခြင်းအလင်းတန်း (ဇက္ခဲ)

Record Tracklist

  1. ကယ်တင်ခြင်းအလင်းတန်း (ဇက္ခဲ) -:-- / 4:06