ဆက်ထုံးများနှင့်နှလုံးသား (ဇက္ခဲ)

Record Tracklist

  1. ဆက်ထုံးများနှင့်နှလုံးသား (ဇက္ခဲ) -:-- / 5:29