လောကအတွက်ဆောင်းည – စံပီး

Record Tracklist

  1. လောကအတွက်ဆောင်းည – စံပီး -:-- / 3:52