နှလုံးသားထဲကခရစ်စမတ်- ဂျက်စံထွန်း

Record Tracklist

  1. နှလုံးသားထဲကခရစ်စမတ်- ဂျက်စံထွန်း -:-- / 3:54