ပြန်လည်စဉ်းစားကြပါစို့ – နော်လီဇာ

Record Tracklist

  1. ပြန်လည်စဉ်းစားကြပါစို့ – နော်လီဇာ -:-- / 3:46