ငြိမ်းချမ်းခြင်း(နိုင်း+လောဟာ)

Record Tracklist

  1. ငြိမ်းချမ်းခြင်း(နိုင်း+လောဟာ) -:-- / 3:26