မနက်ဖြန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်း(လျာကျင်ကံ)

Record Tracklist

  1. မနက်ဖြန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်း(လျာကျင်ကံ) -:-- / 3:36