မခွဲခြားသောအရှင် (စီယံ)

Record Tracklist

  1. မခွဲခြားသောအရှင် (စီယံ) -:-- / 3:41