ခိုလှုံခွင့်ပေးပါ (လောဟာ)

Record Tracklist

  1. ခိုလှုံခွင့်ပေးပါ (လောဟာ) -:-- / 2:40