ခရစ်ယာန်ဓမ္မတေး ခေတ်ဦးဟုဆိုနိုင်သော ၁၉၇၀-၁၉၉၀ ဝန်းကျင်သီချင်းများ၊ စီးရီးများကိုဆိုလိုပါသည်။