အမှုပြီးပြီ (စံပီး)

Record Tracklist

  1. အမှုပြီးပြီ (စံပီး) -:-- / 3:43

ကျွနု်ပ်အပြစ်တွေအား ဒူးထောက်ကာ ဝန်ချရင်းနဲ့
ခြေတော်ရင်းမှာ ဒူးထောက် ခစား
ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ကို လွှတ်မူပါ”

ကျွန်ုပ်မိုက်ပြစ်တွေအား သတိရတာ ဝန်ချရင်းနဲ့
အမှောင်နယ်ထဲမှ အလင်းရဲ့နယ်ထဲသို့
ကျွနု်ပ်ရဲ့အသက်တာ ပြောင်းလဲခွင့်ပေးမူပါ

တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ယေရှုရဲ့
ရှင်းသန့်တဲ့ အသွေးတော်မြတ်နဲ့ ကျွန်ုပ်အပြစ်တွေ လွှတ်
သွေးစွန်းသော ကားတိုင်သည် ကျွန်ုပ်အတွက်
ဂေါလဂေါသမှာ ယေရှုခရစ် နောက်ဆုံးမိန့်ခဲ့တာ
အမှုပြီးပြီ