ဧမာနွေလဖွားမြင်ပြီ(ဖြူဖြူကျော်သိန်း)

Record Tracklist

  1. ဧမာနွေလဖွားမြင်ပြီ(ဖြူဖြူကျော်သိန်း) -:-- / 5:02