ဧမာနွေလ – မန့်သောင် + ဇော်ယစ်

Record Tracklist

  1. ဧမာနွေလ – မန့်သောင် + ဇော်ယစ် -:-- / 5:20