နှုတ်ဆက်သီချင်း (ခ)(အဖွဲ့)

Record Tracklist

  1. နှုတ်ဆက်သီချင်း (ခ)(အဖွဲ့) -:-- / 1:33