ခရစ်စမတ်အဓိပ္ပါယ် (L လွန်းဝါ)

Record Tracklist

  1. ခရစ်စမတ်အဓိပ္ပါယ် (L လွန်းဝါ) -:-- / 3:13