ရင်လေးတယ် (စံပီး၊ L. လွန်းဝါ)

Record Tracklist

  1. ရင်လေးတယ် (စံပီး၊ L. လွန်းဝါ) -:-- / 3:44

NO LYRICS