မျှော်လင့်ရတဲ့တစ်နေ့ဒီအချိန် (အောင်ပဏ်း)

Record Tracklist

  1. မျှော်လင့်ရတဲ့တစ်နေ့ဒီအချိန် (အောင်ပဏ်း) -:-- / 4:20