တိတ်ဆိတ်ည – ဝင်းပပ

Record Tracklist

  1. တိတ်ဆိတ်ည – ဝင်းပပ -:-- / 4:09