အသစ်(စောခူဆဲ)

Record Tracklist

  1. အသစ်(စောခူဆဲ) -:-- / 4:18

CHORUS
လူသည် ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တဝါများ
ဟောင်းသောအရာတို့ ပြောင်းလဲ ခပ်သိးသောအရာတွေလည်း
အသစ် အသစ်ဖြစ်ကြပြီပဲ

VERSE 1
မှားခဲ့ဖူးရင်လည်း အမြဲတမ်း မမှားစေနဲ့
မှာကြားခဲ့စကားတော်များထဲ ရှာဖွေနာယူလိုက်မယ်
နောင်တနဲ့ လှည့်ပြန်ခဲ့ သူခွင့်လွှတ်လို့နေဆဲ
အို ပြောင်းလဲအသက်တာနဲ့ အခုပဲ ပြန်ခဲ့

VERSE 2
ဘာကြောင့် ညည်းတွားနေလဲ ဆုတောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့
လူတိုင်းအတွက် ဂတိတော်ရှိတယ် ဘာကို သင်မေ့ထားလဲ
အသွေးနဲ့ ရွေးဝယ်ခဲ့ အသက်များက မြတ်ပြီပဲ
ကိုယ်အမှားများ တောင်းပန်ရင်းကွယ် ပြန်ခဲ့ပါကွယ်