ကိုယ်တော်ရှင်အတွက်ထာဝရသီချင်းဆိုမည် (ရတနဦး)

Record Tracklist

  1. ကိုယ်တော်ရှင်အတွက်ထာဝရသီချင်းဆိုမည် (ရတနဦး) -:-- / 4:11