ခရစ်ယာန်အသက်တာ

Record Tracklist

  1. ခရစ်ယာန်အသက်တာ -:-- / 3:43