ဘုရားမြတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်း – မီမီဝင်းဖေ

Record Tracklist

  1. ဘုရားမြတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်း – မီမီဝင်းဖေ -:-- / 3:33