ဂတိတော် – ကိုသား

Record Tracklist

  1. ဂတိတော် – ကိုသား -:-- / 2:32