မိဘမဲ့ငရဲနန်း(ညိုကွီးသ)

Record Tracklist

  1. မိဘမဲ့ငရဲနန်း(ညိုကွီးသ) -:-- / 4:47