အဆုံးမရှိတဲ့အချစ် (ညီပုလေး၊ ဘိုဘို)

Record Tracklist

  1. အဆုံးမရှိတဲ့အချစ် (ညီပုလေး၊ ဘိုဘို) -:-- / 3:16

VERSE 1
(ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အိုး အို အို)၂
ပျက်စီးမယ့် နှလုံးသားရဲ့အချစ် အချစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာ
ခံစား လူသားတစ်ဦးရဲ့အမြင်
အကြောင်းမရှိဘဲ အမုန်းပွားတဲ့စိတ် စိတ်ထားများဖယ်ကာ
သခင်ဘုရား အသက်အးဖြင့် ဆပ်ကာ
ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အိုး အို အို

CHORUS
ပျော်ရွှင်ချိန် ဝမ်းနည်းခြင်းတွေ့ခဲ့ရ လောကရဲ့ဒုက္ခအလယ်မှာ သခင်ဘုရားသာ
အရှုံးအမြတ်မရှိပေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့အချစ် သူ့မေတ္တာများ မကုန်ခမ်းပါ
အားနည်းများအမှုများနဲ့ တွေ့ခဲ့ရ ဖြစ်ပျက်ချိန်မှာ
ကိုယ်တော်ရှင်အဖသာ ပြည့်ဝသော ခွန်အားပေးသူ

VERSE 2
(ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အိုး အို အို)၂
ပြီးဆုံးခဲ့ ရွေးမရတဲ့အမှု အမှုများအတွက်ခြေကာ
သခင်ဘုရား လက်တွင်းသို့အပ်ထား
မှားပြီးတဲ့အမှားများ ဒို့ဆက် ဆက်မမှားဖို့ပြင်ရန်
သခင်ဘုရား နာမနောက်လိုက်ကာ
ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အိုး အို အို