လွတ်မြောက်စေသူ ( David Yone Moe)

Record Tracklist

  1. လွတ်မြောက်စေသူ ( David Yone Moe) -:-- / 2:49

VERSE 1
ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် ငြိမ်သက်ခြင်း (ကမ္ဘာကြီးပေါ်၌)
ကမ္ဘာလူသားတိုင်း ငြိမ်းချမ်းရန် (လူသားတိုင်းကို)
ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဝိညာဉ်ဆု (ပိုင်ဆိုင်ဝိညာဉ်)
ကြိုးစား၍သာ အသုံးပြုပါ

VERSE 2
ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသူများ
ဝိညာဉ်မျက်စိကင်းမဲ့သူ
မျှော်လင့်ခြင်းမဲ့နေသူများ
မစခြင်းနဲ့ နှစ်သိမ့်ပါ

CHORUS
ဒုက္ခများနဲ့ လူသားတိုင်းကို (ဒုက္ခများ သောကများ)
လွတ်မြောက်ခြင်းက ရှင်ယေရှု (လွတ်မြောက်ခြင်း ယေရှုရှင်)
မွန်မြတ်သော ဝိညာဉ်လမ်းတစ်ခုသာ (မွန်မြတ်ဝိညာဉ်လမ်း)
လူတိုင်းအတွက် ပြည့်စုံနိုင် (လူတိုင်းအတွက် လူ့ဘဝတို့အတွက်)