ကိုယ်တော်နဲ့နီးစေပါ(နော်ဖောဝါး)

Record Tracklist

  1. ကိုယ်တော်နဲ့နီးစေပါ(နော်ဖောဝါး) -:-- / 3:43

VERSE 1
ခေါ်သံကို ကျွန်ုပ်ကြားလျှင် ကိုယ်တော်ထံတော်ကိုဝင်
ယုံကြည်စွာနှင့် လှမ်းရမယ့် လမ်းကို တွေ့မြင်
တာဝန်ကိုယ်စီရှိနေ ကိုယ်တော်ရှင်တန်ခိုးနှင့်
ခိုင်မာစွာဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရှင်းလာ

VERSE 2
ထံတော်မှာစကားသံ ညင်သာစွာပြန်ကြား
အမှောင်တွေကွယ်ကာ အေးမြအလင်းတန်းထွန်းလာ
ခိုင်မာစွာ မျှော်လင့်ရာ ကိုယ်တော်ရှင်ထံပါးမှာ
တည်ငြိမ်စွာပင် ရှေ့ဆက်လမ်းများ ရှင်းလာ

CHORUS
ကိုယ်တော်နှင့်နီးစေပါ ကိုယ်တော်နှင့်နီးစေပါ
ကိုယ်တော်နှင့်နီးစေပါ ကိုယ်တော်ထံတော်ပါးမှာ
ကိုယ်တော်နှင့်နီးစေပါ ကိုယ်တော်နှင့်နီးစေပါ
ကိုယ်တော်နှင့်နီးစေပါ ကိုယ်တော်ထံတော်ပါးမှာ

ENDING
အန္တရာယ်တွေ ကြိုတင်မြင်ထား
စာတန်ရန်ကို ကြိုပြင်ဆင်ကာ
ထံတော်မှာ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် တိုးဝင်ပါ
အချိန်ရှိတိုင်းမှာ ထာဝရစဉ်ဆက်ကပ်ပါ