ကြီးမြတ်သောဘုရား – ကောင်းကောင်း

Record Tracklist

  1. ကြီးမြတ်သောဘုရား – ကောင်းကောင်း -:-- / 5:57