သတင်းကောင်း(၂) – နော်လယ်ထူး

Record Tracklist

  1. သတင်းကောင်း(၂) – နော်လယ်ထူး -:-- / 4:33