ဘုရားမြတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်း – ဟေမာနေဝင်း

Record Tracklist

  1. ဘုရားမြတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်း – ဟေမာနေဝင်း -:-- / 3:33