မျှော်လင့်ခြင်းအစစ်အမှန် (နိုင်းနိုင်း+နော်လယ်ထူး)

Record Tracklist

  1. မျှော်လင့်ခြင်းအစစ်အမှန် (နိုင်းနိုင်း+နော်လယ်ထူး) -:-- / 4:07