ကျေးဇူးတော်သာချီးမွမ်းပါ-Aurali

Record Tracklist

  1. ကျေးဇူးတော်သာချီးမွမ်းပါ-Aurali -:-- / 4:44

VERSE 1
နေ့ရက်စဉ်တိုင်း ဖေးမသော သခင်ယေရှုဘုရား
ကျွန်ုပ်အား အစဉ်ကောင်းကြီးပေးလျက် ကွယ်ကာနေသောဘုရား
ချီးမွမ်း အံ့ဘွယ်တန်ခိုးနဲ့ အစဉ် ဘုန်းကြီးအရှင်အား
လက်များ မြှောက်လျက် ချီးမွမ်းမည်

CHORUS
ကိုယ်တော်ရှင်အား ချီးမွမ်းပါမည် အစဉ်
ကိုယ်တော်ရှင်သာ ကြီးမြတ်သောဘုရားရှင်
စက္ကန့်တိုင်းမှာ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကောင်းမြတ်သောဘုရားရှင်အား
ခက်ခဲတိုင်း ဒုက္ခတိုင်းမှာ ကောင်းမြတ်သောဘုရားသာ ချီးမွမ်းမည်

VERSE 2
နေ့တိုင်း ခွန်အားပေးသနားသော သခင်ယေရှုဘုရား
ကျွန်ုပ်အနား အစဉ်ကောင်းကြီးပေးလျက် ကူညီနေသောဘုရား
သနားခြင်းဂရုဏာမေတ္တာ အစဉ် သွန်းလောင်းနေသူအား
ထာဝရချီးမွမ်းလျက် ချီးမြှောက်မည်