ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ-ဇမ်နူး

Record Tracklist

  1. ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ-ဇမ်နူး -:-- / 3:53

VERSE 1
ဘုန်းကြီးသောသခင် အံ့သြဘွယ်ဘုရား
ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ကျွန်ုပ်၏ ကိုးကွယ်ရာ
ကိုယ်တော်မှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားမရှိ
ကျွန်ုပ်ကို ဖန်ဆင်းသောအရှင်ဘုရား

VERSE 2
ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရား အသက်ကို ပိုင်သောဘုရား
ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ကျွန်ုပ်၏ ကွယ်ကာရာ
ကိုယ်တော်ဘုရားတစ်ပါးသာ ကျွန်ုပ်အား လမ်းပြသူ
ကျွန်ုပ်ကို အလွန်ချစ်သော သခင်ဘုရား

CHORUS
ကိုးကွယ်ပါ၏ အရှင်ဘုရား
ကိုယ်တော်အား ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ပါ၏
နေ့ရက်အချိန်တိုင်း ကောင်းကြီးပေးအရှင်
ရိုသေစွာဖြင့် ကိုးကွယ်မည်/ပါ၏