ပြောပေးပါဆောင်းနှင်းရယ် – ညဏ်လင်းအောင်

Record Tracklist

  1. ပြောပေးပါဆောင်းနှင်းရယ် – ညဏ်လင်းအောင် -:-- / 3:25