ပလ္လင်တော်စွနိ့ခြင်းကျူး – ဘာဆိုဂေး

Record Tracklist

  1. ပလ္လင်တော်စွနိ့ခြင်းကျူး – ဘာဆိုဂေး -:-- / 4:38